EVON inspireert, motiveert en begeleidt!

Door het oog van het paard

“Hoe komt het dat coaching met hulp van paarden werkt?”

Antwoord op deze vraag zit o.a. verborgen in onze communicatie, want die bestaat voor ongeveer uit 85% lichaamstaal. Wist je dat we voor 95% niet bewust zijn van ons non-verbaal gedrag? Net als bijv. leerlingen reageren paarden op ons non-verbale en onbewuste gedrag. Het bijzondere aan paarden is, dat zij ons synchroniseren en daarbij geen waardeoordelen hebben! Door samen met de coach naar de synchronisatie van het paard te kijken, wordt de coachee (meer) zelfbewust. Reflecteren is een manier van leren en verder ontwikkelen, dat is wat coaching met hulp van paarden doet. Nadat de coachee zelfbewust(er) is, gaat de coacehee samen met hulp van het paard en het doen van oefeningen ervaringsgericht leren.

Met “Door het oog van het paard” coachen we leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en het bestuur in het primair onderwijs t/m het hoger beroepsonderwijs. 

Voor docenten

Wil je de focus op jezelf richten om zo jezelf meer te ontwikkelen en daarmee jouw voordeel in de klas opdoen? Neem dan eens een kijkje door het oog van een paard naar jouw handelen. Een paard beschikt over een scherp waarnemingsvermogen daarmee reflecteert het paard zonder waardeoordeel jouw handelen en congruentie. Dit maakt het coachen met paarden leerzaam en bijzonder. Thema’s die aan bod komen zijn: consequent handelen, sturen en leiding geven, duidelijk zijn en fouten maken mag. Mocht je bang zijn voor paarden dan is dat geen probleem. Ten allen tijde wordt er rekening gehouden met jouw angst en coachen we jou binnen jouw grenzen. Door het oog van het paard is jouw coaching van zelfontwikkeling en wordt aangeboden in groepsverband maar ook een individueel traject is mogelijk. 

Voor paardenliefhebbers

Wil jij paarden beter begrijpen? Heb je spanning tijdens het paardrijden? Weet je bij ongewenst gedrag niet zo goed hoe te handelen? Wil je de focus op jezelf leggen om je zo meer te ontwikkelen en daarmee een harmonieus partnerschap met jouw paard aangaan? Wellicht is deze coaching dan wat voor jou! EVON geeft ook trainingen aan mens en paard met het doel plezier hebben. Thema’s die aan bod komen zijn: hoe steekt een paard in elkaar, hoe kijken paarden naar ons handelen, hoe om te gaan met ongewenst gedrag, zelfvertrouwen, leiding geven, duidelijk zijn en fouten maken mag. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Orde vanuit de praktijk

Het verkrijgen, het herstellen en het behouden van orde is een sleutel naar plezier voor de klas. Wel is het een proces wat vaak langer duurt en veel energie vergt. Als docent moeten we een klas van gemiddeld 23 jongeren zien te managen, dat is een hele uitdaging. Handvaten krijgen en verhalen uitwisselen zijn methodes die helpen. Orde vanuit de praktijk is daarom een interactieve (opfris) cursus. Met behulp van creatieve werkvormen waaronder sketches met een knipoog worden je de grondbeginselen van “Orde uit de praktijk” bijgebracht. Tijdens de training is er ruimte voor het stellen van vragen en delen van ervaringen. Als goede aanvulling op deze cursus is er mogelijkheid om deel te nemen aan een intervisiegroep.

Duur cursus: 1 dagdeel
Aantal deelnemers: 4 – 8 

Wat anderen zeggen over ‘Orde vanuit de praktijk’

Clara, 16-01-2020: ‘Bedankt voor de goede cursus met lekker veel vaart, enthousiasme en goede tips.’

In gesprek met…

Een goede vraag en/of interventie op het juiste moment levert veel bruikbare informatie op. Ook kan het ervoor zorgen dat conflicten worden voorkomen. Een optimale beheersing van gesprekstechnieken maakt het werk effectiever, gemakkelijker en leuker. Maar welke vragen stel je? Hoe luister je actief? Welke vaardigheden heb je nodig? Hoe is jouw houding tijdens een gesprek? Wat zijn jouw valkuilen? In gesprek met … is een training waar je dit aanleert en/of verbetert. Intensief oefenen, observeren, reflecteren en beoordelen van gesprekken staat tijdens deze training centraal. Hoewel dit een intensieve training is, bevat deze training ook afwisselende werkvormen die voor een stukje entertainment zorgen.

Duur training: 4 dagdelen
Aantal deelnemers: 9 – 15

Wat anderen zeggen over ‘In gesprek met…’

Luuk E, 23-1-2020: ‘Een zinvolle training die inzicht biedt in methode/vraagstelling en structuur van verloop van een gesprek.’

Lummie F, 23-1-2020: ‘Heel leerzaam, heeft mij veel bewuster gemaakt van mijn eigen vaardigheden. Het volgen van twee dagdelen is te weinig.’

Judith B, 30-1-2020: ‘Communiceren is een boeiend onderwerp om over te leren. Nog leuker is het om te oefenen.’

 

Individuele coaching

Individuele coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling en in de verbetering in functie van docent. Via EVON kun je in aanmerking komen met verschillende manieren van professionele coaching. Tijdens een kennismakingsgesprek gaan we samen kijken welke coaching het beste bij jou past, zodat er een passend traject kan worden opgestart en gevolgd.

Duur coaching: in overleg

Intervisie

Intervisie richt zich op collegiale ondersteuning en onderlinge advisering met betrekking tot werksituaties en/of -problemen. De intervisie wordt binnen een vastgestelde structuur en onder leiding van een professionele procesbegeleider gehouden. De casussen worden door de deelnemers ingebracht en per bijeenkomst wordt er één casus behandeld. Gezamenlijk willen we tot inzichten komen en oplossingen realiseren. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt dus nader bepaald.

Aantal deelnemers: 4 – 6 

© Edutainment Voor Onderwijzend Nederland 2019